Komisja wyborcza

Wybory uzupełniające do Senatu - 09.11.2022

W dniu 09 listopada 2022 roku odbędą się wybory uzupełniające do Senatu Uczelni z grupy przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora w celu wyłonienia jednego przedstawiciela. W związku z powyższym kandydatury na członka Senatu Uczelni należy zgłaszać w terminie od 21 do 27 października 2022 roku według załączonego wzoru oświadczenia.