Komisja wyborcza

Wybory przedstawicieli do kolegium elektorów - 14-21.01.2020

"Zwołuje się dzień 14 stycznia 2020 roku na godz. 11.00 w Sali Senatu w siedzibie PUSB zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celu dokonania wyboru ich przedstawicieli kolegium elektorów w liczbie 2 przedstawicieli"

"Zwołuje się na dzień 20 stycznia 2020 roku na godz. 11.00 w siedzibie PUSB przy ulicy Batorego 64C (sala wykładowa nr 104) zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w celu dokonania wyboru ich przedstawicieli do kolegium elektorów w liczbie 7 przedstawicieli".

"Zwołuje się na dzień 21 stycznia 2020 roku na godz 11.00 w Sali Senatu w siedzibie PUSB zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora w celu dokonania wyboru ich przedstawicieli do kolegium elektorów w liczbie 3 przedstawicieli"