aktualności

Zarządzenie – zasady funkcjonowania Uczelni

pon, 12.12

Rektor ANSB dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. ANSB wydała zarządzenie w sprawie: zasad funkcjonowania ANSB dotyczących wprowadzenia czasowego trybu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz częściowego trybu pracy zdalnej w związku z koniecznością zmniejszenia zużycia energii. Od dnia 15 grudnia 2022 do 15 stycznia 2023 zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem.