BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Informatyka

KOLEGIUM Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny i niestacjonarny
CZAS TRWANIA 3,5 roku (7 semestrów)
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
DZIEDZINY, W KTÓRYCH OSADZONO EFEKTY UCZENIA SIĘ dziedzina nauk inżynieryjno - technicznych
DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ informatyka techniczna i telekomunikacja
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA inżynier

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku Informatyka uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczno-informatyczne dotyczące systemów informatycznych, podstaw telekomunikacji i sztucznej inteligencji. Poznaje zasady budowy i działania współczesnych komputerów oraz urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i relacyjnych baz danych. Uzyskuje i rozwija umiejętność programowania obiektowego (z wykorzystaniem języków programowania, takich jak JAVA, C++), zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Absolwent nabywa praktyczne umiejętności projektowania i implementacji gier komputerowych, środowisk wirtualnej rzeczywistości, wizualizacji danych i graficznych interfejsów użytkownika. Dzięki wszechstronnemu przygotowaniu jest zdolny do wykorzystywania w pracy zawodowej swojej wiedzy i umiejętności z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

MODUŁY DO WYBORU

  1. PRZETWARZANIE I WIZUALIZACJA DANYCH

    Moduł "przetwarzanie i wizualizacja danych" przygotowuje studentów dodatkowo w zakresie problematyki projektowania i obsługi baz danych, grafiki komputerowej i wizualizacji danych, tworzenia gier, w tym gier dla trójwymiarowych środowisk wirtualnej rzeczywistości, przetwarzania obrazów oraz multimediów, projektowania serwisów internetowych oraz podstaw telekomunikacji i metod sztucznej inteligencji.

  2. SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE

    Moduł "systemy i sieci komputerowe" przygotowuje studentów dodatkowo w zakresie problematyki projektowania i realizacji sieci komputerowych, projektowania i obsługi systemów baz danych, systemów operacyjnych i użytkowych oraz podstaw telekomunikacji i bezpieczeństwa sieci.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych z branży IT/ICT zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz w innych organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Zajęcia w PWSZ w Skierniewicach prowadzone są przez doświadczonych wykładowców o dużej praktyce zawodowej. Wykładowcy w Instytucie Informatyki i Matematyki Stosowanej stanowią w większości kadrę Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595