BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, iż w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Legitymacje, których ważność na mocy przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.  

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. poz. 1881), m. in. studenci kształcący się na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego, którzy w roku akademickim 2020/2021 wykonują lub będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części lub całości praktyk zawodowych.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do Komunikatu z dnia 30.10.2020 r. w związku z wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa w walce z epidemią Covid-19,  kierując się przede wszystkim troską o bezpieczeństwo studentów i pracowników oraz ich rodzin, do odwołania wszystkie zajęcia w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie). 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wnioskami w sprawie opłat za usługi edukacyjne w warunkach ograniczenia liczby zajęć przeprowadzanych w siedzibie Uczelni albo terminu rozpoczęcia lub zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze spowodowanego pandemią wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 informuję, że:

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy studentów II, III i IV roku do udziału w Projekcie Unijnym. Udział w projekcie daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia i kompetencji potwierdzonych certyfikatami. Projekt "Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Dyrektor Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych dr hab. inż. Janusz Dudczyk, prof. PUSB, został zaproszony do członkostwa w Radzie Programowo-Naukowej miesięcznika „Elektronika-konstrukcje, technologie, zastosowania”. Zaproszenie jest pokłosiem bogatego dorobku naukowego naszego dydaktyka, który jest autorem blisko 150 publikacji naukowych, z czego ponad 20 z nich zostało wydanych pod afiliacją PUSB. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Senat Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego powołał prof. zw. dr. hab. Witolda Stankowskiego na Przewodniczącego Rady Uczelni PUSB, na kadencję od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r. Prof. dr. hab. Witold Stankowski znalazł się wśród najbardziej zasłużonych polskich profesorów, których biografie zostały opublikowane w Złotej Księdze Nauki Polskiej. Publikacja została wydana z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Pracownicy Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych - dr hab. inż. Janusz Dudczyk, prof. PUSB i mgr inż. Łukasz Rybak opracowali nowatorską metodę podziału cząstki danych w procesie klasyfikacji grawitacyjnej, wywodzącą się z pryncypiów geometrii obliczeniowej. Stworzony algorytm badacze przetestowali na kilkunastu zbiorach danych, m.in. w problemie rozpoznawania fałszywych banknotów i diagnostyce raka piersi. W procesie ewaluacji metody wykorzystali oni uznane miary oceny jakości modeli predykcyjnych. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Prace dyplomowe naszych studentów zostały nagrodzone. Absolwentka zarządzania, Agata Gidzińska, zajęła II miejsce w kategorii najlepsza praca licencjacka w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków, za pracę pt. „Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa branży paliwowej”, pod kierunkiem dr Eweliny Kiełek – Więcławskiej. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Z najgłębszym żalem informuję całą Społeczność Akademicką, że dziś odszedł jeden z Twórców oraz wieloletni Rektor naszej Uczelni prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Janusz. Rodzinie Pana Profesora oraz Jego Najbliższym składam, w imieniu całej Społeczności Akademickiej wyrazy głębokiego współczucia.

(...) więcej
153
PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595