BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
List powitalny JM Rektor dr Elżbiety Stokowskiej-Zagdan, prof. PUSB do społeczności Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego
11.09.2020

List powitalny JM Rektor dr Elżbiety Stokowskiej-Zagdan, prof. PUSB do społeczności Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego
w pierwszych dniach pełnienia powierzonej mi funkcji z uwagi na obowiązujące rygory epidemiologiczne i brak możliwości spotkania się z Państwem osobiście, witam się z Państwem w tej formie. To dla mnie wielki zaszczyt ale i ogromna odpowiedzialność móc kierować tak młodą Uczelnią, lecz z tak mocnymi fundamentami stworzonymi przez moich poprzedników – prof. dr hab. Tadeusza Janusza oraz prof. dr Daniela Stosa.
Dziękuję za Państwa decyzję wyborczą oraz wszelkie dowody poparcia i sympatii, których doświadczałam i doświadczam. Całej społeczności akademickiej życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku akademickim 2020/2021.
Początek nowej kadencji 2020-2024 przypadł w czasie wielu trudnych wyzwań. Mając na uwadze rekomendacje Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władze Uczelni podjęły decyzję o prowadzeniu zajęć w roku akademickim 2020/2021 w formie mieszanej. Semestr zimowy będzie zdominowany przez kształcenie zdalne. Zależy nam jednak, aby studenci, zwłaszcza pierwszych lat, mieli możliwość zaznać rzeczywistego kształcenia w murach Uczelni, doświadczyć relacji mistrz-uczeń, doświadczyć ducha funkcjonowania wspólnoty akademickiej.
Informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni w semestrze zimowym ukażą się niebawem na stronie internetowej Uczelni.
Ostatnie miesiące pandemii uświadomiły naszej społeczności jak silną i sprawną wspólnotę tworzymy. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli akademickich, informatyków ale też wszystkich pracowników administracji wdrożyliśmy rozwiązania, które pozwoliły realizować kształcenie zdalne. Dziękuję wszystkim, którzy się̨ do tego przyczynili.
Jestem głęboko przekonana, iż w kolejnych latach w naszej Uczelni powinniśmy za priorytet przyjąć́ powrót do dydaktyki w formie stacjonarnej, ale jednocześnie będziemy rozwijać́ techniki zdalne wspierające kształcenie tradycyjne, wzmacniające efektywność kształcenia stacjonarnego. Powinniśmy wykorzystać doświadczenia z okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni w formie tradycyjnej i przejścia na pracę zdalną do rozwijania tych rozwiązań dla dobra całej naszej społeczności akademickiej.

Z wyrazami szacunku,

dr Elżbieta Stokowska-Zagdan
Rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego


PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595