BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Logo Funduszy Europejskich Logo PWSZ w Skierniewicach Logo Unii Europejskiej

OGŁOSZENIA O REKRUTACJI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach przeprowadziła rekrutację: instytucji, studentów i uczelnianych opiekunów praktyk do udziału w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

I TURA

REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PRAKTYK
REKRUTACJA INSTYTUCJI
REKRUTACJA STUDENTÓW
REKRUTACJA STUDENTÓW - UZUPEŁNIAJĄCA

II TURA

REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PRAKTYK
REKRUTACJA INSTYTUCJI
REKRUTACJA STUDENTÓW

INSTYTUCJE

I TURA

Lista instytucji i zakładów pracy zakwalifikowanych na miejsca odbywania praktyk w projekcie "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - PEDAGOGIKA
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - ZARZĄDZANIE
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - DIETETYKA
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - KOSMETOLOGIA
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - INFORMATYKA

Lista instytucji (zakładów pracy) z którymi zawarto umowę projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - PEDAGOGIKA
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - ZARZĄDZANIE
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - DIETETYKA
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - KOSMETOLOGIA
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - INFORMATYKA

II TURA

Lista instytucji i zakładów pracy zakwalifikowanych na miejsca odbywania praktyk w projekcie "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - DIETETYKA
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - KOSMETOLOGIA

Lista instytucji (zakładów pracy) z którymi zawarto umowę projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - DIETETYKA
Wyniki rekrutacji instytucji na kierunku: - KOSMETOLOGIA

UCZELNIANI OPIEKUNOWIE

I TURA

LISTA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

II TURA

LISTA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PILOTAŻOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

STUDENCI - PRAKTYKANCI

I TURA

Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Wyniki rekrutacji studentów na kierunku: - BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Wyniki rekrutacji studentów na kierunku: - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Wyniki rekrutacji studentów na kierunku: - PEDAGOGIKA
Wyniki rekrutacji studentów na kierunku: - ZARZĄDZANIE (wraz z uzupełnieniem)
Wyniki rekrutacji studentów na kierunku: - DIETETYKA
Wyniki rekrutacji studentów na kierunku: - KOSMETOLOGIA
Wyniki rekrutacji studentów na kierunku: - INFORMATYKA

II TURA

Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Wyniki rekrutacji studentów na kierunku: - FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Wyniki rekrutacji studentów na kierunku: - DIETETYKA
Wyniki rekrutacji studentów na kierunku: - KOSMETOLOGIA

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595