BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Informacje ogólne

  • Wykłady (zajęcia) w językach obcych odbywają się 1-2 razy w semestrze
  • Wykłady, których tematyka związana jest z dyscypliną, do której przypisany jest kierunek są obowiązkowe dla studentów tego kierunku (sprawdzenie listy obecności
  • Pozostali studenci PUSB uczestniczą w wykładach na zasadzie dobrowolności.
  • Dziekan Kolegium umieszcza na stronie Uczelni ogłoszenie o terminie i temacie wykładu oraz wskazuje kierunki, dla których wykład jest obowiązkowy.
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595