BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Zarządzenie Rektora dotyczące funkcjonowania Uczelni
16.06.2020

Rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego wydał Zarządzenie w sprawie funkcjonowania Uczelni po 01.06.2020 roku, w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem (SARS-CoV-2), wywołującym chorobę COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentami.
Zarządzenie Rektora nr 21 z dnia 01.06.2020 w sprawie funkcjonowania PUSB od 01.06.2020
Załącznik nr 3 - Oświadczenie nauczyciela akademickiego lubinnej osoby prowadzącej zajęcia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie studenta o samodzielnościpracy
Załącznik nr 6 - Student's declaration of authorship


PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595