BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Senat

Senat to najwyższy organ kolegialny Uczelni. Do kompetencji Senatu należy między innymi uchwalanie Statutu, regulaminów, kierunków działalności oraz strategii rozwoju Uczelni. Senat ustala także zasady działania Uczelni w zakresie wykonywania jej podstawowych zadań. Senat ocenia działalność Uczelni , zatwierdza sprawozdania, wyraża opinie w sprawach związanych z działalnością Uczelni.
Skład Senatu PUSB IV Kadencji przedstawia się następująco:

 1. dr Daniel Stos - Rektor PUSB
 2. dr Elżbieta Stokowska-Zagdan - Prorektor ds. ogólnych i rozwoju
 3. dr Barbara Dembowska – Prorektor ds. kształcenia
 4. dr Anna Wiktorowicz - Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego
 5. dr Joanna Soin - Dziekan Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Technicznego
 6. dr hab. Tadeusz Janusz - Dyrektor ds. rozwoju
 7. mgr inż. Jacek Śmiłowski - Kanclerz
 8. prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński - Przedstawiciel Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 9. prof. dr hab. Jerzy Gajdka - Przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego
 10. prof. dr hab. Krzysztof Ślot - Przedstawiciel Politechniki Łódzkiej
 11. prof. dr hab. Wojciech Mielicki - Przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 12. dr hab. Tadeusz Olszewski
 13. dr hab. Zdzisław Jezierski
 14. dr Teresa Jankowska
 15. dr Aleksandra Stankiewicz
 16. mgr Jolanta Barska
 17. mgr Agnieszka Kucharska
 18. mgr Magdalena Michalak-Charun
 19. mgr Ewa Filecka-Kowalczyk
 20. mgr Anna Słodki
 21. Aleksandra Bończewska
 22. Sylwia Kosowska
 23. Emilia Paradowska
 24. Anna Jasińska
 25. Weronika Wójcicka

UCHWAŁY SENATU

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595