BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Aktualności dla kierunku Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

02.07.2020
TERMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO - DR HAB. M. KASIŃSKI (...) więcej

30.06.2020
Od 1 lipca 2020 r. do Biura Obsługi Studenta można zgłosić się po uprzednim umówieniu się telefonicznym, bądź e-mail. Umówić można się poprzez adres e-mail : dziekanat@pusb.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 46 834-40-02, 46 834 40 09. (...) więcej

03.06.2020
Studenci, którzy nie zaliczyli zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/20 do dnia 31.05.2020 r. ponownie uzyskują przedłużenie sesji do 30.09.2020 r.(bez konieczności składania podań). Podany termin jest ostatecznym terminem zaliczenia semestru zimowego 2019/20. (...) więcej

02.06.2020
Rektor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego wydał Zarządzenia w sprawie funkcjonowania Uczelni po 25.05.2020 roku oraz realizacji i rozliczania studenckich praktyk zawodowych, w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem (SARS-CoV-2) wywołującym chorobę COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami. (...) więcej

28.05.2020
OBRONY 2020 (...) więcej

13.05.2020
Ważność legitymacji studenckich Uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 95) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. (...) więcej

31.03.2020
W związku z pytaniami studentów, odnośnie obniżenia opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych, związanych z zawieszeniem zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia, informuję co następuje: - kształcenie prowadzone w formie zdalnej ma zapewnić uzyskanie przez studenta takich samych efektów uczenia się jak kształcenie w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia, - realizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji wymaga nie mniejszego nakładu pracy, niż realizacja w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia. W związku z tym nie ma podstaw do obniżenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych. (...) więcej

23.03.2020
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, opierając się na zaleceniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, zawiesza się od dnia 11 marca 2020 r. od godz. 12.00 do odwołania, zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w obiektach, w których realizowany jest proces dydaktyczny PUSB. (...) więcej

02.03.2020
Druk zgłoszenia szkody NNW studentów - do pobrania (po wciśnięciu przycisku "więcej") (...) więcej

07.10.2019
Świadczenia dla studentów (...) więcej

< 1 2 >
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595