BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Proces Boloński

Trzy główne priorytety we wdrażaniu Procesu Bolońskiego na najbliższe lata tj.:

  1. Zapewnienie wysokiej jakości szkolnictwa wyższego dla wszystkich.
  2. Zwiększenie zatrudnialności absolwentów.
  3. Poprawę skali oraz jakości w zakresie mobilności.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595