BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Logo i dane kontaktowe

Uczelniana Rada Samorządu Studentów PUSB jest reprezentantem społeczności studenckiej Uczelni, w której skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych kierunków - starostowie poszczególnych roczników i grup. Jest to organizacja otwarta dla wszystkich zainteresowanych studentów.

Celem URSS jest praca na rzecz braci studenckiej, dbanie o prawa, ale i czuwanie nad wypełnianiem obowiązków wynikających ze statusu studenta, rozwiązywanie bieżących problemów Żaków, koordynowanie działań organizacji studenckich, w tym kół naukowych, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych takich, jak: fuksówki, andrzejki, wigilie, ostatki, juwenalia, oraz spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata polityki czy też biznesu.

Pokój URSS

URSS współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecyduje lub opiniuje decyzje podejmowane w sprawach dotyczących studentów, m.in. dzięki obecności przedstawicieli w Senacie PUSB, Radach Kolegiów, komisjach stypendialnych, komisji dyscyplinarnej ds. studentów itp.

URSS reprezentuje społeczność studencką na zewnątrz, dbając o dobry wizerunek Uczelni. Współpracuje z samorządami państwowych wyższych szkół zawodowych z terenu całego kraju. Swoje doświadczenia wymienia uczestnicząc w konferencjach i forach PUSB. Samorząd studencki współpracuje także z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący:
  Sylwia Kosowska
Zastępca:
  Dawid Wiśniewski
  Ewelina Pietrzak
Sekretarz:
  Anna Jasińska
Członkowie URSS:
 1. Aleksandra Bończewska
 2. Anna Jasińska
 3. Sylwia Kosowska
 4. Marta Kozioł
 5. Anna Lewandowska
 6. Emilia Paradowska
 7. Ewelina Pietrzak
 8. Jakub Ruzik
 9. Dominika Szewczyk
 10. Dawid Wiśniewski
 11. Daniel Wodzyński
 12. Weronika Wójcicka
 13. Monika Wróblewska
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595