BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Wszechnica Skierniewicka

Wszechnica Skierniewicka jest jednostką szkoleniowo-doradczą oferującą różnorodne formy kształcenia ustawicznego, między innymi: Szkolenia, Kursy, Warsztaty

Celem Wszechnicy Skierniewickiej jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia umożliwiającego dokształcanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych oraz promowanie idei kształcenia przez całe życie (Life Long Learning).

Oferta Wszechnicy Skierniewickiej

Kompleksowa oferta edukacyjna Wszechnicy Skierniewickiej umożliwia poszerzanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności w następujących obszarach tematycznych:

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM
 • ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ZASOBÓW LUDZKICH
 • ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 • ROLNICTWO, OGRODNICTWO, KOSMETOLOGIA

Dla kogo oferta?

Bogata oferta Wszechnicy kierowana jest do osób:

 • studentów i absolwentów PWSZ w Skierniewicach
 • wszystkich osób chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe
 • ludzi elastycznie reagujących na wymogi rynku pracy
 • chcących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności
 • ambitnych i świadomie kształtujących swoją karierę zawodową
 • chcących otworzyć własną działalność gospodarczą

Wszechnica Skierniewicka powstała dzięki realizacji projektu pod tą samą nazwą, który był realizowany w okresie 01 marca 2011 r. - 30 kwietnia 2012 i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegóły dotyczące projektu).

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595