BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Contact us

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel.: +48 46 834 40 00
faks: +48 46 834 40 07
e-mail: pusb@pusb.pl


ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

Biuro Promocji
Biuro Rektora
Dział administracyjno-gospodarczy
Biuro Obsługi Studenta
Biuro Obsługi Studenta - Dział Dydaktyczny
Inspektor ochrony danych
Kanclerz
Dział Finansowo-Księgowy
Sekcja Zamówień Publicznych
Biuro Współpracy z Zagranicą


ul. Batorego 64E
96-100 Skierniewice

Biblioteka
Centrum Teleinformatyczne
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
Wydawnictwo PWSZ


ul. Batorego 64F
96-100 Skierniewice

Biuro Karier
Pokoje gościnne


ul. Batorego 64G
96-100 Skierniewice

Dom Studenta

Auctions
Jobs
For the media
For business
Site Map

STATE COLLEGE OF APPLIED SCIENCES
IN SKIERNIEWICE

ADDRRESS: ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice
PHONE NUMBER: +48 46 834 40 00
FAX: +48 46 834 40 07

BANK ACCOUNT NUMBER:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595