BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Dla pracowników

Zmiana adresu poczty służbowej. Nowy adres: https://poczta.pusb.pl

WIRTUALNA UCZELNIA

BAZA PRACOWNIKÓW
W celu usprawnienia komunikacji oraz w trosce o możliwość kontaktu z pracownikami dydaktycznymi prezentujemy bazę wykładowców PWSZ w Skierniewicach wraz z terminami, godzinami oraz miejscami odbywania konsultacji.

ORGANIZACJA ROKU
AKADEMICKIEGO

BIURO OBSŁUGI STUDENTA

BIURO OBSŁUGI STUDENTA - DZIAŁ DYDAKTYCZNY
W sprawach związanych z dydaktyką, rozkładem zajęć, obłożeniem sal dydaktycznych, należy kontaktować się z działem dydaktyki

ROZKŁADY ZAJĘĆ

PLANY STUDIÓW

KODEKS ETYKI

ZFŚS

KOMISJA WYBORCZA

WAŻNE DOKUMENTY

ZARZĄDZENIA

RADY WYDZIAŁU

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595