BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Komunikat
16.10.2020

W czwartek, 15 października 2020 r. określona została nowa lista miast i powiatów objętych „tak zwaną” czerwoną strefą, na której znalazły się Skierniewice. Tym samym od najbliższej soboty, 17 października br. do odwołania na terenie Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego obowiązują rygory bezpieczeństwa właściwe dla strefy czerwonej opublikowane na rządowej stronie www.gov.pl/web/koronawirus.
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi dla strefy czerwonej w szkołach wyższych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Rozkłady zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 dostępne na stronie www.pusb.pl zawierają podział na zajęcia prowadzone w trybie zdalnym oraz zajęcia praktyczne prowadzone stacjonarnie. Od 17 października 2020 r. do odwołania w trybie zdalnym będą prowadzone dodatkowo zajęcia z wychowania fizycznego.
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną zaleca się bieżące śledzenie komunikatów umieszczanych na stronie Uczelni oraz wysyłanych pocztą elektroniczną.

Rektor
Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego
dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595