BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Trwa Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.
Rozpoczęcie rekrutacji: 24 maja
Zakończenie rekrutacji: 18 września
Ogłoszenie wyników: 27 września
Dokumenty należy złożyć: p. 118 (I piętro), Budynek 64C,
poniedziałek - piątek w godz. 09.00 – 15.00 (...) więcej
Nie załadowano obrazka

Od 28 maja do 12 czerwca br., trwa rekrutacja na zajęcia Letniego Uniwersytetu organizowanego w ramach projektu „PROGRESSIO - projekt podniesienia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego poprzez utworzenie i uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci II i III roku kierunku Pielęgniarstwo. Wyjazd odbędzie się w dniach 28.06.-02.07 br.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W trosce o jak najlepsze dopasowanie sposobu organizacji studiów w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego (PUSB) do potrzeb studentów, prowadzone jest Badanie satysfakcji Studentów. Zachęcamy do wypełnienia ankiety i podzielenia się swoją opinią wszystkich studentów PUSB.

(...) więcej

Zobacz wszystkie artykuły

Aktualności (Zobacz wszystkie)

29.01.2021


Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Wysokość stypendium wynosi 1 000 złotych miesięcznie i  jest przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021r.
Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)   jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia albo I i II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
2)   nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
3)   nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
4)   zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki (pielęgniarza) w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie, dla którego Powiat Włoszczowski jest podmiotem tworzącym lub w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów na okres, co najmniej 3 lat, do którego nie wlicza się okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.  

Szczegółowe informacje
Ogłoszenie o naborze wniosków
Wniosek o przyznanie stypendium

powrót do aktualności
PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595