BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Władze uczelni

WŁADZE REKTORSKIE
Rektor
Daniel Stos
dr Daniel Stos
Prorektor
do spraw ogólnych i rozwoju

Elżbieta Stokowska-Zagdan
dr Elżbieta Stokowska-Zagdan
Prorektor
do spraw kształcenia

Barbara Dembowska
dr Barbara Dembowska

WŁADZE KOLEGIALNE
Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego
Anna Wiktorowicz
dr Anna Wiktorowicz
Dyrektor Instytutu
Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu

Kazimiera Nowak-Sapota
dr Kazimiera Nowak-Sapota
Dyrektor Instytutu
Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie

Alojzy Pilich
dr Alojzy Pilich
Dyrektor Instytutu
Nauk Społecznych

Małgorzata Potoczna
dr Małgorzata Potoczna
Dziekan Kolegium Medyczno–Przyrodniczo-Technicznego
Joanna Soin
dr Joanna Soin
Dyrektor Instytutu
Nauk Przyrodniczych

Andrzej Radecki
prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki
Dyrektor Instytutu
Nauk o Zdrowiu

Wojciech Mielicki
prof. dr hab. Wojciech Mielicki
Dyrektor Instytutu
Nauk Informatyczno-Technicznych

Janusz Dudczyk
dr hab. inż. Janusz Dudczyk

WŁADZE ADMINISTRACYJNE
Kanclerz
Jacek Śmiłowski
mgr inż. Jacek Śmiłowski
Kwestor
Jadwiga Kubiak
mgr Jadwiga Kubiak
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595