BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Rada Uczelni

Rada Uczelni jest organem powołanym przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2019, poz. 1668). W skład Rady Uczelni wchodzą 3 osoby spoza wspólnoty Uczelni, 3 osoby ze wspólnoty Uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego. Do zadań Rady Uczelni należy: opiniowanie projektu strategii Uczelni; opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni; opiniowanie projektu statutu; monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, monitorowanie zarządzania Uczelnią; wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat; wykonywanych innych czynności wskazanych w statucie. Rada uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Skład Rady Uczelni na kadencję od 11.03.2019 r. do 31.12.2020 r.:

Przewodnicząca:
    prof. dr hab. Danuta Stawasz
Członkowie:
  1. mgr Jolanta Juraś
  2. dr Sławomir Nowak
  3. dr hab. inż. Janusz Dudczyk
  4. dr Alojzy Pilich
  5. mgr inż. Jacek Śmiłowski
  6. Sylwia Kosowska

Uchwały

Uchwała Rady Uczelni nr 1 z dn. 25.03.2019 r. 306 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 2 z dn. 25.03.2019 r. 338 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 3 z dn. 25.03.2019 r. 438 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 4 z dn. 11.06.2019 r. 194 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 5 z dn. 11.06.2019 r. 211 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 6 z dn. 11.06.2019 r. 213 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 7 z dn. 11.06.2019 r. 206 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 8 z dn. 11.09.2019 r. 331 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 9 z dn. 11.09.2019 r. 348 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 10 z dn. 11.09.2019 r. 415 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 11 z dn. 11.09.2019 r. 391 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 12 z dn. 20.11.2019 r. 325 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 13 z dn. 20.11.2019 r. 353 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 14 z dn. 20.11.2019 r. 419 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 15 z dn. 30.12.2019 r. 171 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 16 z dn. 30.12.2019 r. 184 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 17 z dn. 30.12.2019 r. 188 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 18 z dn. 30.12.2019 r. 354 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 19 z dn. 22.01.2020 r. 331 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 20 z dn. 22.01.2020 r. 362 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 21 z dn. 22.01.2020 r. 768 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 22 z dn. 20.04.2020 r. 323 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 23 z dn. 20.04.2020 r. 512 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 24 z dn. 20.04.2020 r. 620 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 25 z dn. 27.04.2020 r. 387 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 26 z dn. 27.04.2020 r. 526 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 27 z dn. 27.04.2020 r. 395 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 28 z dn. 27.04.2020 r. 392 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 29 z dn. 22.05.2020 r. 186 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 30 z dn. 22.05.2020 r. 266 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 31 z dn. 22.05.2020 r. 382 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 32 z dn. 22.05.2020 r. 3855 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 33 z dn. 22.05.2020 r. 185 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 34 z dn. 19.06.2020 r. 179 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 35 z dn. 19.06.2020 r. 220 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 36 z dn. 19.06.2020 r. 231 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 37 z dn. 19.06.2020 r. 317 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 38 z dn. 19.06.2020 r. 320 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 39 z dn. 19.06.2020 r. 287 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 40 z dn. 19.06.2020 r. 178 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 41 z dn. 19.06.2020 r. 197 KB Pobierz
Uchwała Rady Uczelni nr 42 z dn. 19.06.2020 r. 252 KB Pobierz
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595