BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej rozwoju elektromobilności dla  miasta Skierniewice. Ankieta ma celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów, które związane są z transportem na terenie miasta. Ich analiza pozwoli poznać obszary działań, w których będzie możliwy rozwój nowoczesnej, niskoemisyjnej komunikacji. Działania są elementem szerzej zakrojonych prac, które będą prowadziły do powstania kompleksowej Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice. 
Ankieta

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniach 6-8 listopada br., pracownicy Instytutu Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie PUSB, dr Anna Wiktorowicz oraz dr Alojzy Pilich uczestniczyli w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” w Zakopanem. Podczas konferencji wygłosili referat dotyczący bezpieczeństwa współczesnej Europy w nawiązaniu do konfliktu ukraińskiego pn. „Wpływ wojny we wschodniej Ukrainie na bezpieczeństwo Europy - w ujęciu cyberprzestrzennym”. W trakcie wystąpienia przedstawili badania własne przeprowadzone podczas wyjazdu studyjnego na Ukrainę.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W piątek, 15 listopada br., odbyło się spotkanie w ramach III. edycji programu Edukacji Wojskowej Studentów Legia Akademicka. Celem spotkania było zachęcenie studentów do wstąpienia w szeregi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania Rektor dr Daniel Stos został uhonorowany pamiątkowym ryngrafem oraz listem gratulacyjnym podpisanym przez Tomasza Zdzikota, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, natomiast Koordynator programu Legia Akademicka w PUSB, otrzymał pamiątkowy medal MON. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego dołączyła do grona szkół wyższych, które podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. W imieniu PUSB deklarację podpisał JM Rektor dr Daniel Stos. Deklaracja zawiera 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania Uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniach 6 - 8 listopada br. pracownicy Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych, prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Dudczyk oraz mgr inż. Łukasz Rybak uczestniczyli w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”. Podczas konferencji zaprezentowali referaty dotyczące „Teleinformatyki jako wielowymiarowego wsparcie działań militarnych” oraz „Techniki uczenia maszynowego w aspekcie wielowymiarowego bezpieczeństwa”. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy do udziału w warsztatach naukowo-szkoleniowych „Zarządzanie kryzysowe w województwie łódzkim”, które odbędą się dnia 27 listopada br., o godz. 10.00, w Auli E318, w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Głównym celem spotkania jest przedstawienie istoty zarządzania kryzysowego, instytucji i służb przeciwdziałającym skutkom klęsk żywiołowych i katastrof technicznych, a także form udziału społeczeństwa w ochronie osób poszkodowanych. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy do udziału w Quizie Tematycznym, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 19:30 na platformie http://join.quizizz.com. Organizatorem konkursu jest Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego. Tym razem uczestnicy zmierzą się z pytaniami z zakresu wiedzy ogrodniczej! Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są na naszym profilu facebookowym: https://www.facebook.com/UczelniaBatorego/ oraz w Regulaminie. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w spotkaniu, w ramach III. edycji programu Legia Akademicka, które odbędzie się w piątek, 15 listopada br., o godz. 11.00, w Auli E318. W programie m.in. przedstawienie założeń Legii Akademickiej, omówienie ochotniczych form pełnienia służby wojskowej oraz pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego żołnierzy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W murach naszej Uczelni gościliśmy prof. Violeta Marinova z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz prof. Daniela Tasevska z Wydziału Filozofii z Uniwersytetu  St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo z Bułgarii, które przeprowadziły wykład dla studentów na temat systemu edukacyjnego w Bułgarii. W spotkaniu uczestniczyli studenci z kierunków: Pedagogika, Finanse i rachunkowość, Zarządzanie i Informatyka.  

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W piątek, 25 października 2019 r., w murach naszej Uczelni odbyło się szkolenie pszczelarskie „Są pszczoły – jest życie”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach, Urząd Miasta w Skierniewicach oraz Państwową Uczelnię im. Stefana Batorego.

(...) więcej
651
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595