BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Studia podyplomowe

KOLEGIUM SPOŁECZNO-EKONOMICZNE KOLEGIUM MEDYCZNO-PRZYRODNICZO-TECHNICZNE
Terminy egzaminów podyplomowych

KOMUNIKAT dla uczestników Studiów Podyplomowych

Zajęcia zaplanowane na 21-22 marca 2020 realizowane będą w trybie kształcenia „na odległość” w sposób następujący:

"Ochrona zagrożonych gatunków…." : uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne do opanowania. Potwierdzenie zapoznania się z materiałami zostanie dokonane tradycyjnie, a sprawdzenie wiedzy nastąpi w czasie egzaminu końcowego.

"Rolnictwo-ogrodnictwo": uczestnicy otrzymają materiały z zajęć niedzielnych i dużą część materiału sobotniego. Potwierdzenie zapoznania się nastąpi w tradycyjny sposób w czasie kwietniowych zajęć terenowych. Uzupełnienie wykładu prof. A. Radeckiego odbędzie się również w czasie tych zajęć. Sprawdzenie opanowania materiału w czasie egzaminu końcowego.

"Agrotronika": Rozpoczęcie studiów (sobota) odbędzie się elektronicznie czyli wysłanie e-maila lub s-msa . Zajęcia merytoryczne odbędą się zgodnie z nowym harmonogramem ustalonym zależnie od sytuacji epidemiologicznej.

Kierownik Studiów Andrzej Radecki (603 648 471)

KOMUNIKAT
W związku z zaleceniami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, informujemy że zajęcia planowane na 21 i 22 marca 2020 zostaną zrealizowane w inny sposób lub w innym terminie, tak aby ustalone terminy zajęć praktycznych, terenowych i zakończenia dwu studiów (PTAKI i OGRODNICTWO) zostały dotrzymane. Szczegóły odmienne dla każdego z trzech studiów (PTAKI, OGRODNICTWO, AGROTRONIKA) zostaną przesłane do 19 marca 2020. W dniach 21 i 22 marca 2020 zajęć kameralnych w CDR – Brwinów nie będzie.

KOMUNIKAT
Studia podyplomowe w zakresie LOGOPEDIA w roku akademickim 2019/2020 nie zostaną uruchomione.

KOMUNIKAT
Świadectwa ze studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika, Przygotowanie Pedagogiczne i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej są do odbioru w budynku Batorego 64C pokój 220.
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595