BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Współpraca akademicka

Kontakt: Pełnomocnik Rektora ds. współpracy akademickiej

Współpraca akademicka ma na celu koordynację działalności naukowo - dydaktycznej pomiędzy PWSZ i innymi uczelniami w kraju i za granicą. Współpraca z innymi jednostkami akademickimi ma znaczenie w zakresie procedur zapewniania jakości kształcenia, rozszerza ofertę edukacyjną uczelni, a także sprzyja poszukiwaniom i wdrażaniu nowych metod organizacji procesu dydaktycznego.

Współpraca z uczelniami zagranicznymi

Współpraca z uczelniami krajowymi

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595