BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Pomoce online

SERWISY BIBLIOTECZNE
http://www.e-pedagogiczna.edu.pl Serwis informacyjny Biblioteka Pedagogiczna
http://www.vulcan.edu.pl/Strony/default.aspx Serwis bibliotekarz szkolny
http://www.nowyebib.info/ EBIB - Serwis informacyjny dla bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej
KSIĄŻKI DOSTĘPNE W INTERNECIE
http://www.bibliotekawszkole.pl Zasoby internetowe książki elektronicznej
http://www.pbw.lodz.pl Linki do bibliotek cyfrowych (e-booki, czasopisma, encyklopedie i słowniki, programy nauczania)
CZASOPISMA DOSTĘPNE W INTERNECIE
http://www.rzeczpospolita.pl Rzeczpospolita
http://www.wprost.pl Wprost
http://www.gazeta.pl Gazeta Wyborcza
http://www.panacea.pl/news.php?id=34 Panacea leki ziołowe
http://www.nature.com Nature
PRAWO
http://www.oswiata.abc.com.pl/ Internetowe prawo oświatowe
http://www.sejm.gov.pl Baza zawiera opisy aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od roku 1918 oraz ujednolicone teksty ustaw
http://www.student.lex.pl Serwis studentów prawa
BAZY DANYCH INSTYTUCJI RZĄDOWYCH
http://europa.eu/ Oficjalna strona Unii Europejskiej
PORTALE INTERENTOWE
http://www.onet.pl Onet.pl
http://www.wp.pl Wirtualna Polska
http://www.interia.pl Interia.pl
http://www.internetia.pl Internetia
http://www.gazeta.pl gazeta.pl
http://www.panoramafirm.pl Panorama Firm
http://kiosk.onet.pl Elektroniczne wydania czasopism papierowych
ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI W INTERNECIE
http://wiem.onet.pl Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna
http://encyklopedia.interia.pl Encyklopedia Internautica
http://encyklopedia.wp.pl Internetowa encyklopedia PWN
http://pl.bab.la Słownik językowy
SŁOWNIKI I TRANSLATORY W INTERNECIE
http://www.tranexp.com:2000/InterTran Translator firmy InterTran. Program tłumaczy teksty oraz strony internetowe w 29 językach
http://www.wlanet.pl/poznaj/translator Translator firmy InterTran. Program tłumaczy teksty oraz strony internetowe w 29 językach
http://slownik.onet.pl Programy tłumaczące pojedyncze słowa
http://www.leksyka.pl Programy tłumaczące pojedyncze słowa
http://www.translate.pl Programy tłumaczące pojedyncze słowa
http://www.angielskopolski.com/ Tłumacz angielsko - polski i nie tylko
INFORMATYKA
http://www.wikipedia.pl Polska Wikipedia
http://www.networld.pl Leksykon Teleinformatyka
http://webstyle.pl/netopedia Wielka Encyklopedia Internetu i Nowych Technologii
http://www.wiw.pl/informatyka/slownik Słownik informatyczny
LITERATURA
http://biblioteka.onet.pl Zawiera pięć słowników języka polskiego : Łatwy słownik trudnych slów, Popularny słownik frazeologiczny, Popularny słownik języka polskiego, Słownik encyklopedyczny - język polski
http://so.pwn.pl Słownik ortograficzny
http://www.slownik-online.pl Słownik wyrazów obcych W. Kopalińskiego
http://www.wiw.pl/literatura Wirtualny Wszechświat Literatura
HISTORIA
http://www.historia.uw.edu.pl Cyberhistoria
http://www.biblioteka.onet.pl Słownik encyklopedyczny - edukacja obywatelska, historia
http://encyklopediawesternu.pl/historiawesternu/ Encyklopedia Westernu
BIOLOGIA
http://www.biologia.pl Serwis Biologia
http://www.vimtech.net/bak/ecpinfo/strona.php?l=pl&id=172 Biologia w Internecie
http://www.wiw.pl/slowniki Dział Biologia udostępnia słownik pojęć z genetyki
MATEMATYKA I FIZYKA
http://www.wiw.pl/slowniki Słowniki fizyczne i matematyczne
http://www.nuclear.pl Portal Nuclear.pl - energia jądrowa
BAZY BIBLIOGRAFICZNE I TEKSTOWE
http://www.wsp.krakow.pl Pedagogika on-line - informacje z zakresu pedagogiki, edukacji, psychologii i nauk pokrewnych, Pedagogiczna biblioteka cyfrowa
http://ken.pbw.lublin.pl Baza Kartoteka Zagadnieniowa rejestruje książki (w wyborze), fragmenty książek i artykuły z czasopism od 2000 roku
http://www.bg.uni.opole.pl Pedagog - baza Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego
http://baztech.icm.edu.pl Baza danych o zawartości około 500 polskich czasopism technicznych, tworzona przez biblioteki 22 instytucji. Zakres tematyczny, to nauki techniczne, nauki ścisłe oraz ochrona środowiska. Dokumenty źródłowe, to artykuły z czasopism, publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, materiały z konferencji. Zakres chronologiczny od 1998 r. Tytuły artykułów i słowa kluczowe tworzone w języku polskim i angielskim
http://libcat.ibles.waw.pl/libcat/ Baza Piśmiennictwa Leśnego tworzona jest od 1989 roku na podstawie czasopism polskich i zagranicznych o tematyce leśnej, gromadzonych w Bibliotece Instytutu Badawczego Leśnictwa. Bazę oracowuje Zakład Informacji Naukowej IBL.
http://www.cbr.edu.pl/agrin/dbindex.html Baza danych SIBROL System Informacji o Badaniach Rolniczych. Zakres tematyczny bazy obejmuje rolnictwo, inżynierię rolniczą, hydrologię, rybactwo, leśnictwo, zasoby naturalne, zanieczyszczenie i ochronę środowiska, przemysł spożywczy, żywienie człowieka. Zasięg chronologiczny sięga od 1995 r., obecnie baza zawiera ok. 32 tys. rekordów, rocznie przybywa ok. 1,5 tys. opisów. W Internecie prezentowane są dane od 1999 roku. Baza aktualizowana jest raz w roku.
http://www.bn.org.pl Bibliografie książek polskich, Bibliografie czasopism polskich, Bibliografie dokumentów elektronicznych, Bibliografie artykułów z czasopism polskich
http://www.bg.ap.siedlce.pl Zawiera e-źródła : bazy wyszczególnione wg dziedzin ogólniedostępne w internecie
ADRESY WYSZUKIWAREK
http://encyklopedia.wp.pl Internetowa Encyklopedia PWN
http://encyklopedia.interia.pl Encyklopedia Internautica
http://portalwiedzy.onet.pl Wiem, portal wiedzy
http://encyklopedia.pwn.pl Encyklopedia Wydawnictwa Naukowego PWN
http://www.google.pl Google
http://www.onet.pl Onet.pl
http://www.wp.pl Wirtualna Polska
http://www.interia.pl Interia.pl
http://netsprint.pl NetSprint
CZASOPISMA PSYCHOLOGICZNE
http://www.ipin.edu.pl/ain/ Można korzystać z artykułów zamieszczonych w kwartalniku "Alkoholizm i Narkomania". Dostęp od rocznika 2001.
http://www.pismo.niebieskalinia.pl Dostępne są wybrane artykuły
http://www.remedium-psychologia.pl Dostępne są tylko fragmenty artykułów
http://www.swiatproblemow.pl Dostępne są tylko wybrane artykuły z numerów archiwalnych
CZASOPISMA PEDAGOGICZNE
http://www.trendy.codn.edu.pl Internetowy magazyn poświęcony efektywnemu uczeniu się i nauczaniu
http://www.edupress.pl/archiwum.php W dziale archiwum są dostępne numery archiwalne takich czasopism jak : "Wychowanie w Przedszkolu", "Biologia w szkole", "Fizyka w szkole", "Wiadomości historyczne", "Geografia w szkole", "Chemia w szkole", "Polonistyka", "Matematyka", "Życie szkoły"
http://www.glos.pl/ Głos Nauczycielski
REPOZYTORIA OTWARTE
http://www.opendoar.org/index.html OpenDOAR
http://roar.eprints.org/ Registry of Open Access Repositories
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories Disciplinary repositories
KATALOGI OTWARTYCH CZASOPISM
http://www.doaj.org DOAJ Directory of Open Access Journals
http://www.openj-gate.com/ Open J-Gate
http://www.e-journals.org/ E-journals.org
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ The Elektronische Zeitschriftenbibliothek
WITRYNY WYDAWCÓW CZASOPISM OA
http://www.plos.org Public Library of Science PLoS
http://www.biomedcentral.com/ BioMed Central
http://www.hindawi.com/journals/ Hindawi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ PubMed Central
MULTIWYSZYKIWARKI ZASOBÓW ARCHIWÓW I REPOZYTORIÓW
http://www.oclc.org/oaister/ OAIster
http://en.scientificcommons.org ScientificCommons.org
http://www.base-search.net/ BASE
WYSZUKIWARKI NAUKOWE
http://www.scirus.com/ Scirus
http://scholar.google.com/ Google Scholar
http://findarticles.com/ FindArticles
http://highwire.stanford.edu/ HighWire Press
WYSZUKIWARKI INNYCH ZASOBÓW OTWARTYCH
http://www.fbc.pionier.net.pl/owoc Federacja Bibliotek Cyfrowych
http://europeana.eu/portal/ Europeana
http://cnx.org/ Connections
http://www.oercommons.org/ OER Commons
http://academicearth.org/ Academic Earth
POMOC NAUKOWA
http://www.versitaopen.com/ Darmowy dostęp do książek i czasopism
http://www.ease.org.uk/guidelines/index.shtml Darmowy PDF polskie tłumaczenie "EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articeles to be Published in English"
BIBLITEKI CYFROWE W POLSCE
http://www.polona.pl Cyfrowa Biblioteka Narodowa
http://www.dbc.wroc.pl Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
http://www.wbss.pg.gda.pl Biblioteka Cyfrowa Politechniki Gdańskiej
http://www.staropolska.pl Staropolska On-line
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
http://ebipol.p.lodz.pl/dlibra Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej
http://kpbc.umk.pl/dlibra Kujawsko - Pomorska Biblioteka Cyfrowa
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
http://www.pbi.edu.pl Polska Biblioteka Internetowa
http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
http://mbc.malopolska.pl/dlibra Małopolska Biblioteka Cyfrowa
http://www.ap.krakow.pl/dlibra/dlibra Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
http://www.biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/dlibra Wejherowska Biblioteka Cyfrowa
http://www.bg.agh.edu.pl/PL/index.php?p=ksiazki&skin=1 Biblioteka Główna Akademii Górniczo - Hutniczej
http://www.sbc.org.pl/dlibra Śląska Biblioteka Cyfrowa
http://bc.codn.edu.pl/dlibra Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
http://pbc.biaman.pl/dlibra Podlaska Biblioteka Cyfrowa
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra Cyfrowy Dolny Śląsk
http://www.biblos.pk.edu.pl/bc Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej
BIBLIOTEKI CYFROWE NA ŚWIECIE
http://www2.bsz-bw.de/cms/digibib/ Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Wurttemberg
http://memory.loc.gov/ammem/index.html American Memory
http://www.archive.org/details/gutenberg Project Gutenberg
http://www.ahds.ac.uk/collections/index.htm AHDS Arts and Humanities Data Service
http://mdz.bib-bvb.de/digbib Bayerische StaatsBibliothek
http://www.icdlbooks.org International Children's Digital Library Foundation
http://www.archive.org/details/universallibrary Universal Library
http://www.ifla.org/II/diglib.htm Digital Libraries : Resources and Projects
BIBLIOTEKI POLSKIE – KATALOGI ON-LINE
http://82.146.234.3/webpac/default.htm katalog biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
http://www.bus.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=2 katalog biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
http://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl katalog biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego
http://www.bu.uni.wroc.pl/katalog/ katalog biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego
http://katalog.bg.univ.gda.pl/ katalog biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
http://www.bu.umk.pl/ katalog biblioteki Uniwersytetu Toruńskiego
http://opac.biblio.cm.umk.pl/pl/wgbroker.exe?new+-access+top katalog biblioteki AM Toruń oraz CM Bydgoszcz
http://www.biblioteki.lodz.pl/ katalog biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
http://katalog.amg.gda.pl/cgi-bin/chameleon katalog biblioteki Akademii Medycznej w Gdańsku
http://www.bg.utp.edu.pl/ katalog biblioteki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
http://www.bg.polsl.pl/ katalog biblioteki Politechniki Śląskiej
http://katalog.bg.pg.gda.pl/cgi-bin/chameleon katalog biblioteki Politechniki Gdańskiej
http://biblioteka.pollub.pl/wyszukiwanie katalog biblioteki Politechniki Lubelskiej
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=polits&sid=108858226&TabID=2 katalog biblioteki Politechniki Szczecińskiej
http://www.bg.ue.katowice.pl/content/view/49/60/ katalog biblioteki Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595