BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Koronawirus – informacje i zalecenia
13.03.2020

Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich:
W związku z decyzją o zawieszeniu działalności dydaktycznej uczelni wyższych, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów i doktorantów, jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania. Pobyt pozostałych studentów i doktorantów w domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym.
Szczegółowe informacje

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy:
Zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, właściwą dla miejsca pobytu, w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego. Na podstawie zebranych informacji z wywiadu, pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym.
Szczegółowe informacje

Zalecenie: Studencie – zostań w domu i ogranicz kontakty towarzyskie!
Szczegółowe informacje

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595