BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Zalecenia GIS związane z decyzją zawieszenia działalności uczelni
17.03.2020

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszenia działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2.
W związku z szerzeniem się na całym świecie zakażeń wywołanych koronawirusem wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.
1) jeśli po podróży z obszaru, w którym występuje lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisja COVID-19, zaobserwowałeś u siebie te objawy to:
- bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
- lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) jeśli nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
- pozostań w domu,
- bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną,
- lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
Ponadto zaleca się:
• unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych, zgromadzeń i skupisk ludzkich,
• bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
• ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
• przestrzeganie zasad higieny podczas kaszlu, kichania - zasłaniać łokciem lub chusteczką usta i nos,
• unikać dotykania dłońmi ust, nosa, oczu, aby nie przenieść wirusa z zanieczyszczonych powierzchni do organizmu.

Rekomendacje dla studentów powracających z zagranicy zaleca się:
• Bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.
• Na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym.

Rekomendacje dotyczące studentów mieszkających w domach studenckich.
W związku z decyzją o zawieszeniu działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, a także odwołaniu imprez masowych w celu ograniczania dużych zgromadzeń ludzi Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje opuszczenie domów studenckich przez studentów, jeżeli mają możliwość innego zakwaterowania. Pobyt pozostałych studentów w w domach studenckich powinien zostać zorganizowany w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami, najlepiej w osobnych pokojach z odrębnym węzłem sanitarnym.

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca 2020
Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kontekście pracowników uczelni
Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich
Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595