BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Konwent

Konwent był organem opiniotwórczym, pozwalającym na wielopłaszczyznowe skorelowanie sugestii o oczekiwania władz państwowych i samorządowych, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych, organizacji pracodawców w zakresie rozwoju lokalnego z realnymi możliwościami Uczelni służącymi temu rozwojowi. Do kompetencji Konwentu należało między innymi: opiniowanie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni, opiniowanie strategii Uczelni i jej zmian, wnioskowanie o uruchomienie nowych kierunków kształcenia powiązanych ze strategią regionu, inicjowanie współpracy, kreowanie wizerunku Uczelni w środowisku lokalnym. W związku z wejściem w życie z dniem 1 października Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 228 ust 5 Przepisów wprowadzających ustawę Konwent został zniesiony.

Regulaminy

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595