BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Komunikat - opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych
30.03.2020

W związku z pytaniami studentów, odnośnie obniżenia opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych, związanych z zawieszeniem zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia, informuję co następuje:
- kształcenie prowadzone w formie zdalnej ma zapewnić uzyskanie przez studenta takich samych efektów uczenia się jak kształcenie w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia,
- realizacja procesu dydaktycznego z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji wymaga nie mniejszego nakładu pracy, niż realizacja w formie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim lub inną osobą prowadzącą zajęcia.  
W związku z tym nie ma podstaw do obniżenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych.  


Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595